Verkrijg de app Verkrijg de app

📥 Wettelijke verzoeken

We voldoen aan wettelijke verzoeken en verzoeken van wetshandhavingsinstanties om gebruikersgegevens, overeenkomstig de geldende wetgeving. Om ervoor te zorgen dat we te allen tijde prioriteit geven aan de privacy van gebruikers, hebben we strikte procedures om elk verzoek zorgvuldig te bekijken voordat we reageren. Als een zaak dubbelzinnig of onduidelijk is, kunnen we weigeren de gevraagde gegevens bekend te maken of om meer informatie vragen. BeReal voldoet aan de geldende privacyregels, waaronder bijvoorbeeld de AVG. De onderstaande gegevens tonen het aantal ontvangen wettelijke verzoeken en ons nalevingspercentage (d.w.z. het aantal verzoeken waarop we actie hebben ondernomen, waarbij acties kunnen bestaan uit het bewaren, openbaar maken of verwijderen van gegevens uit onze systemen).

Dit is nog maar het beginpunt. We zijn van plan om in volgende rapporten aanvullende gegevens toe te voegen.

Bekijk het deel Meer informatie voor meer informatie en handige links.