Skaffa appen Skaffa appen

Användarvillkor

Senast uppdaterad: 25 april 2023

Välkommen till BeReal! 

Vårt uppdrag är att visa dig dina vänners riktiga jag. Vi vill bygga tjänster och teknik som gör det möjligt för dig att leva ditt verkliga liv och dela detta med dina verkliga vänner. 

Vi vill vara extra tydliga med vad det innebär att vara en del av BeReal-gemenskapen för att underlätta detta. Vi vill att du ska veta vad du kan förvänta dig av oss, vad vi förväntar oss av dig och hur vi tillsammans kan göra BeReal bättre för dig och dina vänner.

Därför har vi skapat dessa Användarvillkor (”Villkor”), vår Integritetspolicy och Gemenskapsstandarderna (tillsammans ”Användaravtalet”). I hela Användaravtalet har vissa ord specifika betydelser och de ska tolkas på samma sätt oavsett var de används. Tveka inte att kontakta oss om något är oklart eller om du inte förstår vad vi säger. Vårt mål är att maximera öppenheten och förståelsen för hur BeReal fungerar.

Om du tycker att det är svårt att läsa allt detta ska du föreställa dig hur svårt det är att skriva det! Men vi har skrivit det för dig eftersom det är viktigt för dig och för oss. Så vi ber dig att läsa det. 

Om du inte vill läsa eller samtycka till Användaravtalet ska du inte använda våra Tjänster, men om du använder våra Tjänster förstår du att du samtycker till att vara bunden av Användaravtalet. 

1. Vem kan använda vår tjänster?

Med våra tjänster avses alla aspekter av BeReal-mobilapplikationerna, vår webbplats (https://bere.al/) och den programvara och de system som driver applikationerna och vår webbplats.

ChatGPT är coolt, men våra tjänster får inte användas av AI eller robotar. Om du vill använda våra tjänster måste du vara en VERKLIG människa (eftersom känslor spelar roll):

Alla hänvisningar till ”du” och ”din” i Användaravtalet avser både dig, slutanvändaren och/eller för konton som skapats åt en annan person, ett företag, en organisation, en myndighet eller en annan juridisk enhet, den person som har rättslig befogenhet att skapa och/eller driva kontot. 

2. Dataskydd och integritet

Vår Integritetspolicy beskriver vilken information du delar med oss, när den delas och hur vi hanterar den när du använder våra Tjänster. Genom att använda våra Tjänster förstår du och samtycker till att vi måste samla in, använda, lagra, bearbeta, dela och överföra denna information till länder där vi driver våra Tjänster och till partner som hjälper oss att tillhandahålla våra Tjänster.

3. Innehåll

Ingen gillar människor som stjäl Innehåll eller människor som inte respekterar andra. Var inte den personen. Var autentisk. Var snäll. Var respektfull. Var du själv. BeReal. 

Med innehåll menar vi profilbilder, foton, videor, RealMojis, emojis, bildtexter, kommentarer eller meddelanden som delas via våra Tjänster.

Du är ansvarig för det Innehåll som du delar med dig av via våra Tjänster, inklusive att se till att du har rätt att använda Innehållet och att det är förenligt med lagar, regler, förordningar och Användaravtalet.

Om du delar Innehåll som du inte har rätt att använda eller som bryter mot lagar, regler, bestämmelser eller Användaravtalet har vi rätt att ta bort det och vi kommer att ta bort det. Inga klagomål. 

Vi tolererar inte trakasserier, hot, förtal, hot, hatfullt innehåll, sexuell exploatering av barn, sexuella övergrepp, främjande av självmord eller självskadebeteende, stöld av immateriella rättigheter eller annan olaglig verksamhet. Detaljerad information finns i våra Gemenskapsstandarder, som är en del av Användaravtalet. 

Du äger det Innehåll som du delar med dig av via våra Tjänster och ger BeReal en licens att använda Innehållet enligt följande villkor: 

4. Rapportera kränkande innehåll 

Vi är inte skyldiga att övervaka det Innehåll som människor delar via våra Tjänster.  Vi vill dock att våra Tjänster ska vara en plats där människor kan ha roligt och uttrycka sitt verkliga jag samtidigt som de känner sig trygga. Innehåll som kränker en annan persons rättigheter eller som inte följer lagar, regler, föreskrifter eller Användaravtalet (”Kränkande innehåll”) är förbjudet. Om du ser Kränkande innehåll kan du rapportera det till oss via rapporteringsfunktionen i applikationerna eller genom att gå till rapporteringsformuläret på vår webbplats.  

Om du anser att ditt Innehåll har kopierats på ett sätt som strider mot dina immateriella rättigheter kan du rapportera detta direkt i applikationen eller genom att gå till vårt formulär för rapportering av immateriella rättigheter på vår webbplats.

5. Avsluta våra tjänster

Vi kan tillfälligt eller permanent stänga av ditt konto och förhindra din användning av våra Tjänster om vi har fastställt att du har delat Kränkande innehåll eller använt våra Tjänster på ett sätt som kränker en annan persons rättigheter eller som inte följer lagar, regler, föreskrifter eller Användaravtalet.

I de flesta fall tillämpar vi en policy om tre chanser. Det innebär att om du delar kränkande innehåll kommer vi att stänga av ditt konto i 30 dagar, och då kan du inte dela Innehåll eller se annat Innehåll på våra Tjänster. Om detta händer 3 gånger stängs du av! Vi kommer att stänga av dig permanent från våra Tjänster och hindra dig från att skapa ett nytt BeReal-konto. 

Observera att visst Kränkande innehåll (t.ex. material om sexuell exploatering av barn (CSAM)) leder till att du omedelbart och permanent stängs av från våra Tjänster. 

Du kan överklaga en avstängning genom att kontakta oss via vårt supportformulär

Vi kan tillfälligt stänga av ditt konto för att skydda dig, andra användare och våra Tjänster om vi upptäcker onormal aktivitet som kan innebära tekniska risker eller säkerhetsrisker för dig, andra användare eller våra Tjänster. 

Vi raderar ditt konto om det har varit inaktivt i mer än två år. Innan vi gör det meddelar vi dig detta så att du vid behov kan stoppa raderingen.

Vi förstår att saker och ting ibland inte var menade. Du kan när som helst radera ditt konto genom att gå in i inställningarna på ditt konto och välja alternativet för radering av konto.

6. Licens för att använda våra tjänster

Våra tjänster är skyddade av upphovsrätt, varumärken, affärshemligheter och andra lagar runt om i världen. Hur lockande det än kan vara ger inget i Användaravtalet dig rätt att använda BeReal-namnet eller något av de varumärken, logotyper, domännamn, andra utmärkande varumärkesfunktioner och andra äganderätter som tillhör BeReal. 

Under den tid du använder våra Tjänster ger BeReal dig en personlig, världsomspännande, royaltyfri, icke överlåtbar och icke-exklusiv licens för att använda den programvara som tillhandahålls till dig som en del av våra tjänster. Denna licens har det enda syftet att göra det möjligt för dig att använda och ta del av våra tjänster på ett sätt som är förenligt med Användaravtalet. Denna licens upphör när du slutar använda våra Tjänster.

BeReal kan fritt använda feedback, kommentarer eller förslag som du kan ge om våra Tjänster.

7. Begränsning av ansvar

Genom att använda våra Tjänster godkänner du att BeReal, dess dotterbolag, relaterade företag, tjänstemän, direktörer, anställda, ombud, representanter, partner och licensgivare har ett ansvar som är begränsat till den högsta tillåtna omfattningen i det land där du bor. 

8. Tillämplig lag och jurisdiktion

I den mån dessa Villkor tillåter dig eller BeReal att inleda en rättstvist i en domstol, samtycker både du och BeReal till den exklusiva jurisdiktionen för domstolarna i Paris och fransk lag. Du och BeReal samtycker till att alla anspråk och tvister (oavsett om de är avtalsmässiga eller annat) som uppstår till följd av eller i samband med Villkoren eller Användaravtalet kommer att behandlas uteslutande i domstolarna i Paris, Frankrike, och att sådana tvister kommer att regleras av fransk lag, såvida detta inte är förbjudet enligt lagarna i det land där du är bosatt. 

9. Allmänt

BeReal kan när som helst uppdatera Användaravtalet. Om vi gör en uppdatering som påverkar någondera partens rättigheter eller skyldigheter kommer vi att meddela dig ungefär 30 dagar innan uppdateringen träder i kraft. Om du fortsätter att använda våra tjänster efter de 30 dagarna godkänner du vårt uppdaterade Användaravtal. Du måste sluta använda våra Tjänster om du inte vill ge ditt samtycke.

Om någon del av dessa Villkor eller detta Användaravtal skulle visa sig vara ogenomförbar kommer våra advokater förmodligen att få panik, men alla andra bestämmelser kommer att fortsätta gälla. 

Användaravtalet mellan dig och BeReal SAS, med säte på 30/32 Boulevard Sébastopol 75004 Paris, FRANKRIKE, och som är registrerad under nummer 881 079 685 i handels- och företagsregistret i Paris. 

10. Kontakt eller frågor

Vi och våra tjänster blir bättre om du hör av dig. Vi vill att du hör av dig till oss oavsett om du har en fråga om någon del av Användaravtalet, en kommentar eller feedback om våra Tjänster. 

Du kan nå oss per post på följande adress:

BeReal SAS
30/32 Boulevard Sébastopol
75004 Paris, FRANKRIKE

Du kan också skicka in frågor via vårt hjälpcenter här eller kontakta oss via e-post.

Tidigare Villkor

Effective from 02-08-2021 to 24-05-2023