Skaffa appen Skaffa appen

Integritetspolicy

Senast uppdaterad:  Juni 2024

Om du är minderårig och inte är säker på att förstå allt i denna Policy, se till att tala med en betrodd vuxen innan du använder BeReal. Tänk också på att BeReal inte är avsett att användas om du är under 13 år.

Några av livets bästa stunder är privata och delas endast med nära och kära. Det är delvis det som lade grunden till att BeReal skapades. Vi är inte här för influencern eller den filtrerade massmarknaden. Vi är här för att hålla det enkelt, personligt och verkligt. Så naturligtvis är integritet viktigt för oss. 

Denna Integritetspolicy är en del av Användaravtalet som också omfattar våra Användarvillkor (”Villkor”) och våra Gemenskapsstandarder. Den har utformats för att du ska veta vilken information om dig som vi samlar in, hur vi använder den, när vi delar den och vilka kontroller vi ger dig för att hantera den information du delar med oss. I hela Användaravtalet har vissa ord specifika betydelser och de ska tolkas på samma sätt oavsett var de används.

Vi kan inte förmana dig att läsa varken den eller resten av Användaravtalet. Men om du läser avtalet är vi övertygade om att du kommer att lära dig lite mer om hur vi respekterar din information, och du kommer att göra vårt juridiska team riktigt glada! 

1 Information som vi får om dig

När vi använder begreppet information avser vi uppgifter som kan inkludera men inte begränsas till personuppgifter. 

BeReal samlar in information som du lämnar direkt till oss (uppgifter som du lämnar till oss) och även genom din användning av våra Tjänster (uppgifter som vi samlar in när du använder våra Tjänster).  

1.1 Uppgifter som du lämnar till oss 

Uppgifter om kontoskapande: Dessa uppgifter som krävs för att skapa ett konto. Utan dessa uppgifter kan vi inte tillhandahålla våra Tjänster till dig.

När du skapar ett konto finns det också ytterligare information som du kan välja att dela med oss

Innehållsuppgifter: Vi tar emot Innehåll (enligt definitionen i Villkoren) som du skapar när du använder våra tjänster. Detta inkluderar:

Kom ihåg att andra användare kan kopiera (t.ex. ta skärmdumpar av) ditt Innehåll och dela det via andra tjänster, så vi rekommenderar att du inte delar något Innehåll som du inte vill att andra ska se eller kopiera.

Kommunikation med BeReal: När du rapporterar ett problem med våra Tjänster, svarar på en enkät, begär hjälp eller utövar dina rättigheter får vi information från dig som är nödvändig för att ge dig stöd, ge dig svar och förbättra våra tjänster. Detta kan omfatta följande:

1.2 Uppgifter som vi samlar in när du använder våra tjänster 

Precis som alla internetbaserade tjänster får vi automatiskt information om dig från din enhet och din användning av våra Tjänster när du använder våra Tjänster:

Anslutning och tekniska uppgifter:

Interaktionsuppgifter: 

Användaruppgifter: Utförda åtgärder, inklusive användning av RealMojis, tidpunkt för publicering, hur många gånger du tog om ett foto innan du publicerade det, antal sena BeReal-inlägg, tittat på innehåll, innehållsinteraktioner, radering, blockering, dolt, skärmdumpning, applikationskrascher och händelseloggar.

Enhets- och utrustningsuppgifter: Enhetstyp, version av operativsystem, språkpreferenser och applikationer.  

Vi får också uppgifter när du väljer att använda vissa funktioner i våra tjänster:

Bibliotek för kameror och foton: Du kan skapa ett konto utan att tillåta oss att få tillgång till och samla uppgifter från din enhets kamera eller fotobibliotek. Om du vägrar att ge oss denna åtkomst kommer du inte att kunna dela eller se Innehåll på våra tjänster. Det är en av de kärnfunktioner som BeReal erbjuder. 

Geolokaliseringsuppgifter: Du kan välja att dela din plats när du delar Innehåll via våra Tjänster. Om du väljer att dela din plats kan du, beroende på funktionen, dela din exakta eller ungefärliga plats.  

Adressboksuppgifter: Du kan besluta att ge BeReal åtkomst till din adressbok för att identifiera de vänner i din adressbok som kanske redan finns på BeReal. Vi har inte tillgång till din adressbok utan din tillåtelse. Om du vill hitta dina vänner genom att ge oss tillgång till din adressbok, hashar vi telefonnumren i din adressbok (vi tittar inte på något annat), vi skickar säker dessa hashade telefonnummer till våra system, jämför dessa hashade nummer med listan över hashade telefonnummer för andra BeReal-användare och returnerar användarnamnet till dig som ett förslag till vänner. 

Integrering med partner: När du väljer att ansluta en partnerapplikation för att använda en specifik integration på BeReal får vi information som gör det möjligt för oss att ge dig den funktionen. Detta inkluderar alla nödvändiga enhetsuppgifter och andra valfria uppgifter som du kan välja att dela som en del av integrationen.

2 Så använder vi information som vi får om dig

Vi vill inte att någon ska sälja vår information, så vi säljer inte din information. Vi använder din information på ett hänsynsfullt och genomtänkt sätt för att kunna erbjuda dig våra Tjänster. 

Våra Tjänster levereras till dig genom en mängd olika programvaror och teknisk infrastruktur. Det är svårt att komma underfund med hur dessa system fungerar och de utvecklas i takt med att vi förbättrar våra Tjänster. Information används ofta av flera delar av systemen för att tillhandahålla allt från stora till små funktioner. BeReal använder generellt sett den information vi får in för följande ändamål:

Drift, förbättring och tillhandahållande av våra tjänster: Skapa ett konto åt dig, ta emot och visa Innehåll, identifiera Innehåll eller konton som kan vara av intresse för dig, se till att våra Tjänster fungerar som du förväntar dig och förbättra dem.

Säkerhet och trygghet: Säkerställa din och andra användares säkerhet och trygghet, säkerheten för våra Tjänster, våra partner och efterlevnad av relevanta lagar och förordningar.

För att visa reklam som är skräddarsydd efter våra användares preferenser och intressen och för att BeReal ska kunna fortsätta att tillhandahålla kostnadsfria tjänster och produkter.

Mätning och analys: Mätning av våra tjänsters effektivitet, inklusive applikationens prestanda (t.ex. krascher och orsaker till krascher), stabilitet och din användning för rekommendationer av både konton och innehåll.

Kommunikationer: Vi vill höra från dig och hoppas att du vill höra från oss, så vi behöver använda dina uppgifter för att kommunicera med dig. Detta kan ske när vi behöver kommunicera med dig om en funktion i våra Tjänster eller när du kontaktar oss för att ställa en fråga eller rapportera Innehåll.  

Forskning: Vi vill ha feedback från riktiga användare. När vi gör undersökningar meddelar vi dig det och du får bestämma om du vill vara med i dem. Om du gör det kommer du att dela information för forsknings- eller produktteständamål.

Vi har publicerat och upprätthåller en tabell som visar vilken information vi får om dig, vilka syften vi använder den för, de rättsliga skälen för användningen och hur länge vi sparar informationen.

3 Då delar vi information om dig 

Vi delar bara din information när det är nödvändigt för att tillhandahålla våra tjänster eller när det krävs enligt lag. Detta faller i allmänhet in i följande kategorier.

Anställda på BeReal: Behöriga anställda på BeReal kan behöva få tillgång till din information för att tillhandahålla våra Tjänster till dig eller ge dig support.   

Andra användare: När du delar Innehåll via våra Tjänster är Innehållet tillgängligt för dina verkliga vänner eller om du delar innehållet mer allmänt för alla BeReal-användare. 

Tjänsteleverantörer: Vi samarbetar med en liten grupp partner som tillhandahåller oss tjänster för att kunna erbjuda dig våra tjänster. Detta inkluderar partner som hjälper till med teknisk support och hostingtjänster, skickar meddelanden, publicerar och delar innehåll, användaranalyser och nöjdhetsundersökningar, hantering av säkerhetsincidenter eller bedrägeri, osv. I samarbetet med dessa partner kan vi dela din information med dem för att tillhandahålla våra Tjänster till dig.

Annonspartner: För att vi ska kunna tjäna pengar på annonserna i vår app och förse användarna med kostnadsfria produkter och tjänster. Dessa partners samlar vanligtvis in data via sina egna verktyg (Software Development Kits eller ”SDK”). Du hittar en lista över våra partners som implementerar SDK:er för annonsering via vår applikation och integritetspolicyerna för deras tjänster som beskriver deras praxis och låter dig utöva dina rättigheter direkt gentemot dem här.

Analysföretag: som förser oss med verktyg och teknik som gör det möjligt för oss att bättre förstå hur användarna interagerar med våra tjänster och hjälper oss att förbättra dem. Dessa partner samlar också vanligtvis in data via sina egna SDK:er. Du hittar en lista över våra partners som implementerar analytiska SDK:er via våra applikationer här.

Integrering av partner: Om vi samarbetar med en partner för att ge dig en funktion kan vi behöva dela din information med partnern för att integrera funktionen i våra Tjänster. 

Rättsliga och lagstadgade syften: Ibland kan vi få rättsliga begäranden om information om våra användare, vara tvungna att proaktivt dela uppgifter med myndigheter när vi får kännedom om visst Innehåll på våra Tjänster (t.ex. material om sexuellt utnyttjande av barn eller terrorism), ta itu med bedrägerier eller säkerhetsproblem eller skydda människor på våra Tjänster eller på andra ställen från att skadas. 

Förändringar vad gäller ägandeförhållanden. I händelse av fusion, förvärv, omorganisation eller försäljning av tillgångar eller konkurs kan BeReal dela, sälja eller överföra information om dig. Denna Integritetspolicy skulle gälla för all överförd information. 

4 Så länge lagrar vi information om dig

Vårt mål är att endast lagra din information så länge som den krävs för att tillhandahålla våra Tjänster. Ibland måste vi enligt lagstadgade krav lagra din information längre än vad som anges i vår praxis. Generellt sett lagrar vi din information i enlighet med tidslinjerna nedan. 

Uppgifter om skapande av ett konto: Lagras på obestämd tid (dvs. så länge du har ett aktivt konto) eftersom det krävs för att tillhandahålla och driva ett konto åt dig. Om du väljer att radera ditt konto kommer denna information att raderas.

Uppgifter om innehåll: Lagras på obestämd tid (dvs. så länge du har ett aktivt konto) eller tills innehållet raderas av dig. 

Kommunikation med BeReal: Lagras i högst 24 månader.

Anslutningsuppgifter och tekniska uppgifter: Lagras i högst 24 månader, men vissa anslutningsuppgifter ingår också i uppgifterna om skapande av ett konto och lagras i enlighet med de perioder som gäller för dessa uppgifter. 

Interaktionsuppgifter: Lagras på obestämd tid (dvs. så länge du har ett aktivt konto) eller tills interaktionen raderas av dig. 

Användningsuppgifter: Lagras i högst 24 månader.

Enhets- och utrustningsuppgifter: Lagras i högst 24 månader, men vissa anslutningsuppgifter ingår också i uppgifterna om skapande av ett konto och lagras i enlighet med de perioder som gäller för dessa uppgifter.

Bibliotek för kameror och foton: Innehållsuppgifter sparas på obestämd tid (dvs. så länge du har ett aktivt konto) eller tills du raderar Innehållet. Kom ihåg att vi inte laddar upp alla dina foton, utan du väljer vilket Innehåll du laddar upp och delar. Som nämnts ovan kan du när som helst bevilja eller ta bort åtkomst till din enhets kamera eller fotobibliotek, men om du vägrar att ge oss denna åtkomst kommer du inte att kunna dela eller se Innehåll på våra Tjänster. Det är en av de kärnfunktioner som BeReal erbjuder. 

Geolokaliseringsuppgifter: När du delar dina geolokaliseringsuppgifter med oss som en del av ditt Innehåll sparas informationen så länge som Innehållet finns i vårt system (dvs. tills du raderar Innehållet eller ditt konto).  

Adressboksuppgifter: Vi lagrar telefonnummer i en hashad form och de används endast för att hjälpa dig att hitta dina vänner om du väljer att göra det. Denna information lagras på obestämd tid (dvs. så länge du har ett aktivt konto) eftersom den krävs för att tillhandahålla och driva ett konto åt dig. 

5 Dina kontroller över din information

Meddelanden: I applikationernas inställningar kan du välja och styra vilka meddelanden du får om våra Tjänster.

Blockera eller dölja användare: Du kan blockera eller dölja användare som du inte vill ta emot Innehåll från eller som du vill se ditt Innehåll för att se till att du får en bra upplevelse när du använder våra Tjänster. Om du blockerar eller döljer en användare kan du när som helst gå in i applikationens inställningar och se vem du har blockerat eller dolt. Du kan också när som helst häva blockeringen eller dölja dem igen. 

Vänners vänner: Du kan välja att låta dina vänners vänner se det Innehåll du delar. Du kan när som helst kontrollera detta i applikationens inställningar.

Tidszon: När du skapar ett konto fastställer vi din tidszon för att kunna erbjuda dig våra Tjänster. I applikationens inställningar kan du när som helst ändra din tidszon. 

Integrationer: Från tid till annan kan vi erbjuda integrationer med partner för att ge dig vissa funktioner. Om dessa partner kräver att du loggar in på ditt konto i deras Tjänster för att kunna utnyttja funktionen, kommer du när som helst att kunna kontrollera dessa integrationer i applikationens inställningar.  

Inaktivera minnen: I applikationsställningarna kan du när som helst välja att aktivera eller inaktivera minnesfunktionen. Om du inaktiverar minnen kommer alla dina tidigare BeReals att raderas permanent och inte kunna återställas. 

Radera ditt konto: Du kan välja att radera ditt konto när som helst i applikationställningarna. Om du väljer att radera ditt konto kommer ditt konto att schemaläggas för radering. Denna process tar ungefär 15 dagar. Om du loggar in på ditt konto igen under denna 15-dagarsperiod kommer begäran om radering att stoppas. Om du inte loggar in igen kommer ditt konto och all din information att raderas permanent. Observera att information inte kommer att raderas om BeReal har fått en giltig juridisk begäran som kräver att vi lagrar din information. 

Om ditt konto är permanent avstängt och du väljer att radera ditt konto kommer vi att lagra uppgifter om kontoskapande som är relaterade till ditt konto för att förhindra att permanent avstängda användare skapar nya konton.  

6 Dina rättigheter över din information

Integritet är en grundläggande mänsklig rättighet. Det innebär att alla personer som använder våra Tjänster, oavsett var de bor, kan förvänta sig samma saker av oss. Oavsett om du befinner dig i Europa, i någon av de 50 amerikanska delstaterna, i Latinamerika, i Mellanöstern, Afrika, Japan, Asien och Stillahavsområdet eller någonstans däremellan kan du:

7 Uppgifter om barn

BeReal samlar aldrig medvetet eller frivilligt in några personuppgifter om barn under 13 år. Beroende på var du bor, om du är under myndighetsåldern i ditt land, kan en förälder eller vårdnadshavare också behöva ge sitt samtycke för att du ska kunna använda våra Tjänster.

 Om du är under 13 år, vänligen använd inte BeReal.

8 Internationella överföringar

Vissa av de samarbetspartners och personuppgiftsbiträden som nämns i denna policy finns utanför Europeiska unionen.

I sådana fall ser vi till att:

9 Kontakt

Personuppgiftsansvarig för våra tjänster är BeReal SAS, med säte på 30/32 Boulevard Sébastopol 75004 Paris, FRANKRIKE, och som är registrerad under nummer 881 079 685 i handels- och företagsregistret i Paris

Om du har frågor om våra integritetsrutiner eller vår Integritetspolicy kan du nå oss via post på följande adress:

BeReal SAS
30/32 Boulevard Sébastopol
75004 Paris, FRANKRIKE

Du kan också skicka in en fråga till supportsidan för dataskydd via vårt hjälpcenter här.

Du kan kontakta vår dataskyddsmyndighet här

Om du befinner dig i Europeiska unionen, EFTA-staterna eller Storbritannien och vill framföra ett problem angående vår databehandling har du rätt att göra det till din lokala tillsynsmyndighet eller den ledande tillsynsmyndigheten för BeReal, Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), på de kontaktuppgifter som anges på deras webbplats.

 

Informative sulla privacy precedenti

Effective from 02-08-2021 to 24-05-2023