Skaffa appen Skaffa appen

📥 Juridiska begäranden

Vi följer juridiska begäranden och brottsbekämpande begäranden om användardata i enlighet med gällande lagar. I vårt åtagande att konsekvent prioritera användarnas integritet har vi infört rigorösa förfaranden för att noggrant bedöma varje begäran innan vi utfärdar ett svar. Om ett ärende är tvetydigt eller oklart kan vi vägra att lämna ut den begärda informationen eller begära ytterligare information. BeReal följer tillämpliga integritetsbestämmelser, till exempel inklusive GDPR. Uppgifterna nedan visar antalet mottagna juridiska begäranden och vår efterlevnadsgrad (dvs. antalet begäranden som vi har vidtagit åtgärder för, där åtgärderna kan omfatta bevarande, utlämnande eller borttagning av uppgifter från våra system).

Detta är bara utgångspunkten. I kommande rapporter planerar vi att lägga till ytterligare data.

Mer information och användbara länkar finns i avsnittet Läs mer nedan.