Skaffa appen Skaffa appen

Öppenhetsrapport

Vi är övertygade om att öppenhet utgör hörnstenen i förtroende. Vår första öppenhetsrapport (TR) har utarbetats för att ge värdefulla insikter i hur BeReal hanterar begäranden från användare och tredje part om olika problem. Dessa inkluderar frågor som rör användarnas integritet, begäranden om användardata och tillämpning av innehålls- och säkerhetspolicyer. I likhet med olika aspekter inom BeReal kommer vår öppenhetsrapport att utvecklas och förbättras över tid eftersom vi kontinuerligt arbetar med den.

Vår TR är uppdelad i fyra avsnitt:

Du kan filtrera data efter land och tidsperiod högst upp i varje avsnitt. Observera att landspecifika data ännu inte finns tillgängliga för all information. Detta är något som vi förväntar oss att implementera i framtida rapporter.

Vi är fast beslutna att publicera en uppdaterad öppenhetsrapport varje kvartal. Detta åtagande säkerställer att du kan följa våra framsteg och förstå våra kontinuerliga ansträngningar för att tillhandahålla en säker, pålitlig och transparent plattform för våra användare.

Är du nyfiken? Se Läs mer nedan för mer information och användbara länkar.

Som alltid vill vi gärna ha feedback, så låt oss veta vad du tycker eller om du har några frågor om TR genom att kontakta oss på [email protected] om du har några frågor.

De senaste nyckeltalen: Oktober till december 2023

🚨
Tillämpade policyer 20461
📮
Säkerhetsrapporter 509909
👮
Begäranden från brottsbekämpande myndigheter 17
😢
Begäranden om radering av konto 3151